fbpx
Grifs AG Vytautas

Siekiame būti #1 savo darbuotojams ir klientams!

Mūsų svarbiausias tikslas – būti organizacija, kurioje darbuotojai tampa geriausiais, organizacija, kuria pasitiki ir vertina klientai bei visuomenė, organizacija, kuri nuolat auga ir mokosi.

GRIFS AG pasižadėjimas – niekam neleisti kėsintis ar bandyti griauti tai, ką Jūs sukūrėte. Esame viena didžiausių licencijuota tarptautinio kapitalo apsaugos tarnyba, užtikrinanti aukštos kokybės apsaugą visoje Lietuvoje. Specializuojamės techninės ir fizinės apsaugos, saugumo rizikų nustatymo, vertinimo, prevencijos priemonių plano sudarymo, nuotolinio vaizdo stebėjimo, visų apsaugos sistemų montavimo ir priežiūros srityse.
1400Darbuotojų
18300Objektų
11400Klientų
19 METŲ PATIRTIS APSAUGOS PASLAUGŲ INDUSTRIJOJE

GRIFS AG misija bei vertybės

Mūsų misija:

Nustatyti rinkos tendencijas, diktuoti paslaugų kokybės ir verslo praktikos standartus, nuolat augti visose veiklos srityse bei vystyti ir tobulinti paslaugas. Koncentruoti didžiausią dėmesį ir veiksmus telkiant patenkintų klientų ratą, laimingų darbuotojų komandą bei visų organizacijos procesų kokybę.

Mūsų vertybės:

Sąžiningumas – laikomės Garbės žodžio ir to tikimės iš kitų.

Atsakomybė– esame atsakingi už “GRIFS AG” darbo aplinką, žmones su kuriais dirbame ir įmonės įvaizdį. Atsakingai vykdome įsipareigojimus klientui – laikomės skaidrių ir nešališkų veiklos principų, o taip pat darbuotojui – gerbiame “GRIFS AG” komandos narius, siūlome lygias galimybes, skatiname tobulėti, užtikriname saugią darbo vietą, sąžiningą elgesį bei atlygį.

Vienybė – kiekvienas mūsų yra stiprus, tačiau vienybėje esame dar stipresni. Ją ugdydami gebame pamatyti daugiau galimybių, tvirtai ištiesti pagalbos ranką, patarti ir skatinti. Kartu mes stipresni.

Grifs AG Fizinės apsaugos paslaugos

Konsultavimas, montavimas ir aptarnavimas

Apsaugos sistemų sprendimai –
patirtis, kuria galite pasikliauti!

APIE GRIFS AG

GRIFS AG Lietuvoje įkurta 2003 metais ir yra vienos iš pirmaujančių Baltijos šalyse apsaugos bendrovių grupės GRIFS AG International dalis.

Turėdama tvirtą paslaugų kokybės viziją bei gilų klientų poreikių išmanymą, per dvidešimt metų GRIFS AG išsivystė į vieną didžiausių apsaugos paslaugas teikiančių bendrovių Lietuvoje bei visose Baltijos valstybėse.

Esame apsaugos srities profesionalų komanda, įgyvendinanti fizinės bei techninės apsaugos sprendimus, elektroninių apsaugos sistemų diegimą bei užtikrinanti saugumo rizikos valdymą. Mes siūlome žiniomis ir patirtimi grįstus apsaugos sprendimus, pritaikytus kiekvieno kliento specifiniams poreikiams.

GRIFS AG įmonių akcininkai: Guntis Uzuliņš, Ainars Bundulis, Terje Nilsen.

APIE GRIFS AG

GRIFS AG lietuvoje įkurta 2003 metais ir yra vienos iš pirmaujančių Baltijos šalyse apsaugos bendrovių grupės GRIFS AG International dalis.

Turėdama tvirtą paslaugų kokybės viziją bei gilų klientų poreikių išmanymą, daugiau nei per dešimt metų GRIFS AG išsivystė į vieną didžiausių apsaugos paslaugas teikiančių bendrovių Lietuvoje bei visose Baltijos valstybėse.

Esame apsaugos srities profesionalų komanda, įgyvendinanti fizinės bei techninės apsaugos sprendimus, elektroninių apsaugos sistemų diegimą bei užtikrinanti saugumo rizikos valdymą. Mes siūlome žiniomis ir patirtimi grįstus apsaugos sprendimus, pritaikytus kiekvieno kliento specifiniams poreikiams.

GRIFS AG dirba tik kvalifikuoti savo srities specialistai

Suprantame, kad tik kvalifikuoti, žinių ir patirties siekiantys darbuotojai augina visą organizaciją, skatina pažangą. Todėl ypač didelį dėmesį telkiame GRIFS AG darbuotojų nuolatinio mokymosi programos įgyvendinimui: profesinių įgūdžių ugdymui, kvalifikacijos auginimui, karjeros bendrovėje skatinimui, motyvavimui.

Paslaugų kokybės valdymui ir nuolatiniam gerinimui GRIFS AG yra įgijusi ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 vadybos sistemos sertifikatus.

GRIFS AG veiklos patikimumą užtikrina 6 mln. Eur civilinės atsakomybės draudimas. Bendrovės veikla yra pažymėta „Baltoji Banga“ ženklu, patvirtinančiu įmonės, kaip socialiai atsakingo verslo, narystę iniciatyvoje, skatinančiame skaidraus vesto plėtojimą.

GRIFS AG dirba tik kvalifikuoti savo srities specialistai

Suprantame, kad tik kvalifikuoti, žinių ir patirties siekiantys darbuotojai augina visą organizaciją, skatina pažangą. Todėl ypač didelį dėmesį telkiame GRIFS AG darbuotojų nuolatinio mokymosi programos įgyvendinimui: profesinių įgūdžių ugdymui, kvalifikacijos auginimui, karjeros bendrovėje skatinimui, motyvavimui.

Paslaugų kokybės valdymui ir nuolatiniam gerinimui GRIFS AG yra įgijusi ISO 9001:2008 visuotinės kokybės vadybos standarto sertifikatą.

GRIFS AG veiklos patikimumą užtikrina 6 mln. Eur civilinės atsakomybės draudimas. Bendrovės veikla yra pažymėta „Baltoji Banga“ ženklu, patvirtinančiu įmonės, kaip socialiai atsakingo verslo, narystę iniciatyvoje, skatinančiame skaidraus vesto plėtojimą.
GRIFS AG kvalifikacija

GRIFS AG kvalifikaciją patvirtina:

Licencija, išduota Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos (dokumento Nr. 000621), vykdyti ginkluotą asmens ir turto apsaugą.

Licencija, išduota Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos (dokumento Nr. 0113), gaminti priešgaisrinę įrangą ir atlikti jos techninę priežiūrą

Atestatas, išduotas LR Aplinkos ministerijos (dokumento Nr. 4697), suteikiantis teisę UAB „GRIFS AG” atlikti statinio dalies statybos darbus. Statybos darbų sritys: apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija.

Sertifikatas, išduotas sertifikavimo įstaigos „Euromatas” (dokumento Nr. 23-9-011), patvirtinantis, UAB „GRIFS AG” vadybos sistemos ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015 standarto laikymąsi.

Sertifikatas, išduotas sertifikavimo įstaigos „Euromatas” (dokumento Nr. 23-45-006), patvirtinantis UAB „GRIFS AG” vadybos sistemos ISO 45001:2018 standarto laikymąsi.

Sertifikatas, išduotas sertifikavimo įstaigos „Euromatas” (dokumento Nr. 23-14-013), patvirtinantis UAB „GRIFS AG” vadybos sistemos ISO 14001:2015 standarto laikymąsi.

Socialinė atsakomybė

Nepriekaištinga reputacija yra pamatinė ir nepakeičiama GRIFS AG nuostata. Todėl sąžiningumas, atsakomybė ir vienybė yra svarbiausios bendrovės vertybės. Atsakingo verslo praktiką grindžiame pirmiausia šiomis vertybėmis.

GRIFS AG įsipareigoja gerbti žmogaus teises, kurti saugią darbo aplinką, veikloje būtinus išteklius naudoti efektyviai ir atsakingai, elgtis etiškai, vykdyti sąžiningą ir atsakingą rinkodarą, laikytis skaidrios mokesčių politikos, nedalyvauti korupcinėje veikloje.

Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) principai yra neatsiejama GRIFS AG veiklos dalis. Kurti ir palaikyti saugią aplinką, gerbti ir saugoti žmogaus, visuomenės gerovę yra aukščiausias GRIFS AG tikslas.
Grifs AG Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė

Nepriekaištinga reputacija yra pamatinė ir nepakeičiama GRIFS AG nuostata. Todėl sąžiningumas, atsakomybė ir vienybė yra svarbiausios bendrovės vertybės. Atsakingo verslo praktiką grindžiame pirmiausia šiomis vertybėmis.

GRIFS AG įsipareigoja gerbti žmogaus teises, kurti saugią darbo aplinką, veikloje būtinus išteklius naudoti efektyviai ir atsakingai, elgtis etiškai, vykdyti sąžiningą ir atsakingą rinkodarą, laikytis skaidrios mokesčių politikos, nedalyvauti korupcinėje veikloje.

Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) principai yra neatsiejama GRIFS AG veiklos dalis. Kurti ir palaikyti saugią aplinką, gerbti ir saugoti žmogaus, visuomenės gerovę yra aukščiausias GRIFS AG tikslas.
Grifs AG Socialinė atsakomybė

GRIFS AG ĮSA veikla:

Darbuotojai:

 • Draudžiame savo darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe;
 • Užtikriname skaidrų darbo užmokestį ir socialines garantijas;
 • Užtikriname motyvacijos priemones;
 • Įgyvendiname darbuotojų mokymo ir ugdymo programas;
 • Užtikriname skaidrų ir atvirą bendravimą su darbuotojais.

Visuomenė:

 • Siekiame sumažinti jaunimo atskirtį darbo rinkoje, sudarome galimybes jaunimui atkilti darbo praktiką įvairiose kompanijos darbo srityse ir žengti pirmuosius karjeros žingsnius bendrovėje.
 • Organizuojame socialines iniciatyvas įvairių miestų mokyklose. Kasmet skiriame bendrovės apsaugos darbuotojus dviejų mėnesių laikotarpiui padėti užtikrinti viešąja tvarką mokyklų teritorijose.

Klientai, partneriai:

 • Užtikriname sąžiningą ir etišką bendradarbiavimą, skaidrią paslaugų kokybės politiką, skaidrią kainodarą ir užduočių vykdymą.
 • Palaikydami iniciatyvą „Baltoji Banga“, skatinančią skaidrią Lietuvos verslo praktiką, dialogą su klientu ir partneriais stengiamės vystyti šios iniciatyvos tikslų kontekste.

Darbuotojai:

 • Draudžiame savo darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe;
 • Užtikriname skaidrų darbo užmokestį ir socialines garantijas;
 • Užtikriname motyvacijos priemones;
 • Įgyvendiname darbuotojų mokymo ir ugdymo programas;
 • Užtikriname skaidrų ir atvirą bendravimą su darbuotojais.

Visuomenė:

 • Siekiame sumažinti jaunimo atskirtį darbo rinkoje, sudarome galimybes jaunimui atkilti darbo praktiką įvairiose kompanijos darbo srityse ir žengti pirmuosius karjeros žingsnius bendrovėje.
 • Organizuojame socialines iniciatyvas įvairių miestų mokyklose. Kasmet skiriame bendrovės apsaugos darbuotojus dviejų mėnesių laikotarpiui padėti užtikrinti viešąja tvarką mokyklų teritorijose.

Klientai, partneriai:

 • Užtikriname sąžiningą ir etišką bendradarbiavimą, skaidrią paslaugų kokybės politiką, skaidrią kainodarą ir užduočių vykdymą.
 • Palaikydami iniciatyvą „Baltoji Banga“, skatinančią skaidrią Lietuvos verslo praktiką, dialogą su klientu ir partneriais stengiamės vystyti šios iniciatyvos tikslų kontekste.

Kokybės politika

Kiekvienam klientui GRIFS AG užtikrina individualius poreikius tenkinančias paslaugas, kurias teikia kvalifikuoti ir kompetentingi GRIFS AG darbuotojai.

GRIFS AG įsipareigoja nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, auginant savo darbuotojų žinias ir įgūdžius, veikloje taikant pažangius technologinius sprendimus, išlaikant aukštą organizacijos kultūrą bei užtikrinant etišką elgesį.

UAB „GRIFS AG“ įteikti ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 vadybos standarto reikalavimų laikymąsi veikloje patvirtinantys sertifikatai.

Bendrovės kokybės valdymo sistema yra grindžiama šiais principais:

1. Įmonės kokybės vadybos sistemos tobulinimas yra nenutrūkstantis procesas.
2. Užtikrinti patogias sąlygas įmonės klientams, darbuotojams ir tretiesiems asmenims pateikti atsiliepimus, pasiūlymus ir skundus apie bendrovę.
3. Įmonės darbuotojams sudaryti sąlygas užduotis atlikti kvalifikuotai ir nepriekaištingai. Taip pat suteikti darbuotojams galimybę kelti ir tobulinti kvalifikaciją ir profesinius įgūdžius.
4. Skatinti ir remti kiekvieno darbuotojo pastangas teikiant pasiūlymus gerinti kokybės vadybos sistemą.
5. Nuolat skatinti naujoves ir pažangių technologių plėtrą bendrovės veikloje.
6. Skatinti etišką, profesionalų ir glaudų bendradarbiavimą tarp įmonės darbuotojų, tarp bendrovės ir klientų, partnerių bei trečiųjų asmenų.

Grifs AG Kokybės politika

Kokybės politika

Kiekvienam klientui GRIFS AG užtikrina individualius poreikius tenkinančias paslaugas, kurias teikia kvalifikuoti ir kompetentingi GRIFS AG darbuotojai.

GRIFS AG įsipareigoja nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, auginant savo darbuotojų žinias ir įgūdžius, veikloje taikant pažangius technologinius sprendimus, išlaikant aukštą organizacijos kultūrą bei užtikrinant etišką elgesį.

Nuo 2010 m. UAB „GRIFS AG“ buvo įteiktas ISO 9001 kokybės vadybos standarto reikalavimų laikymąsi veikloje patvirtinantis sertifikatas (įteikė sertifikavimo įstaiga „Bureau Veritas“, dokumento numeris LT0504Q).

Bendrovės kokybės valdymo sistema yra grindžiama šiais principais:

1. Įmonės kokybės vadybos sistemos tobulinimas yra nenutrūkstantis procesas.
2. Užtikrinti patogias sąlygas įmonės klientams, darbuotojams ir tretiesiems asmenims pateikti atsiliepimus, pasiūlymus ir skundus apie bendrovę.
3. Įmonės darbuotojams sudaryti sąlygas užduotis atlikti kvalifikuotai ir nepriekaištingai. Taip pat suteikti darbuotojams galimybę kelti ir tobulinti kvalifikaciją ir profesinius įgūdžius.
4. Skatinti ir remti kiekvieno darbuotojo pastangas teikiant pasiūlymus gerinti kokybės vadybos sistemą.
5. Nuolat skatinti naujoves ir pažangių technologių plėtrą bendrovės veikloje.
6. Skatinti etišką, profesionalų ir glaudų bendradarbiavimą tarp įmonės darbuotojų, tarp bendrovės ir klientų, partnerių bei trečiųjų asmenų.

Grifs AG Kokybės politika

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com