Organizacijos, kuriose įgyvendinami stambūs ir sudėtingi procesai, naudojamas ir kuriamas didelės vertės turtas, susiduria su rizika patirti nuostolius ar netekti tam tikros nuosavybės. Todėl kompanijos įgyvendina apsaugos veiksmų planą, apibrėždamos ką, kaip ir nuo ko saugoti.

  Pasitelkdamos reikalingas apsaugos priemones, organizacijos tikisi, kad jos bus efektyvios ir pasieks iškeltus saugumo uždavinius.

  Užtikrinti, kad organizacijoje naudojamos turto ir asmenų apsaugos bei nuostolių prevencijos priemonės būtų veiksmingos, GRIFS AG įgyvendina saugumo auditą įvairios paskirties organizacijose.

  Saugumo audito metu peržiūrima ir vertinama veikla, jos procesai, esamos apsaugos priemonės ir kokia apimtimi pasitelkiamos apsaugos priemonės atitinka joms iškeltus tikslus ir uždavinius organizacijoje.

  Saugumo audito tikslai:
  1. Nustatyti ir įvertinti saugomo objekto išorines grėsmes bei jų rizikos laipsnį;
  2. Nustatyti ir įvertinti saugomo objekto vidines grėsmes bei jų rizikos laipsnį;
  3. Metodiškai įvertinti grėsmių rizikos lygį;
  4. Nustatyti apsaugos objektus organizacijoje, apsaugos tikslus ir atsakomybes saugomame objekte bei jų įtaką įmonės procesų efektyvumo gerinimui bei pelningumo didinimui;
  5. Sistemiškai įvertinti saugomame objekte taikomas technines ir organizacines apsaugos ir kontrolės priemones bei jų atitikimą keliamiems apsaugos tikslams;
  6. Pateikti saugumo audito išvadas klientui;
  7. Pateikti grėsmių užkardymo, eliminavimo ir procesų kontrolės užtikrinimo pasiūlymus ir realizavimo būdus.

   

   Tapkite saugios bendruomenės dalimi, susisiekite su GRIFS AG atstovu

  →Grįžti į titulinį puslapį

  Gaukite pasiūlymą!

  Nurodykite pageidaujamą paslaugą:

  Nurodykite objekto tipą:

  Nurodykite savo kontaktinius duomenis

  Sėkmingai išsiųsta.
  Įveskite duomenis.