Šūkis!

  Nepriekaištinga reputacija yra pamatinė ir nepakeičiama GRIFS AG nuostata. Todėl sąžiningumas, atsakomybė ir vienybė yra svarbiausios bendrovės vertybės. Atsakingo verslo praktiką grindžiame pirmiausia šiomis vertybėmis.

  GRIFS AG įsipareigoja gerbti žmogaus teises, kurti saugią darbo aplinką, veikloje būtinus išteklius naudoti efektyviai ir atsakingai, elgtis etiškai, vykdyti sąžiningą ir atsakingą rinkodarą, laikytis skaidrios mokesčių politikos, nedalyvauti korupcinėje veikloje.

  Įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) principai yra neatsiejama GRIFS AG veiklos dalis. Kurti ir palaikyti saugią aplinką, gerbti ir saugoti žmogaus, visuomenės gerovę yra aukščiausias GRIFS AG tikslas.

  GRIFS AG ĮSA veikla:

  Darbuotojai:

  • Draudžiame savo darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe;
  • Užtikriname skaidrų darbo užmokestį ir socialines garantijas;
  • Užtikriname motyvacijos priemones;
  • Įgyvendiname darbuotojų mokymo ir ugdymo programas;
  • Užtikriname skaidrų ir atvirą bendravimą su darbuotojais.

  Klientai, partneriai:

  • Užtikriname sąžiningą ir etišką bendradarbiavimą, skaidrią paslaugų kokybės politiką, skaidrią kainodarą ir užduočių vykdymą.
  • Palaikydami iniciatyvą „Baltoji Banga“, skatinančią skaidrią Lietuvos verslo praktiką, dialogą su klientu ir partneriais stengiamės vystyti šios iniciatyvos tikslų kontekste. 

  Visuomenė:

  • Siekiame sumažinti jaunimo atskirtį darbo rinkoje, sudarome galimybes jaunimui atkilti darbo praktiką įvairiose kompanijos darbo srityse ir žengti pirmuosius karjeros žingsnius bendrovėje.
  • Organizuojame socialines iniciatyvas įvairių miestų mokyklose. Kasmet skiriame  bendrovės apsaugos darbuotojus dviejų mėnesių laikotarpiui padėti užtikrinti viešąja tvarką mokyklų teritorijose.  

    

   Tapkite saugios bendruomenės dalimi, susisiekite su GRIFS AG atstovu

    

    →Grįžti į titulinį puslapį

    

    

  Gaukite pasiūlymą!

  Nurodykite pageidaujamą paslaugą:

  Nurodykite objekto tipą:

  Nurodykite savo kontaktinius duomenis

  Sėkmingai išsiųsta.
  Įveskite duomenis.