Kiekvienam klientui GRIFS AG užtikrina individualius poreikius tenkinančias paslaugas, kurias teikia kvalifikuoti ir kompetentingi GRIFS AG darbuotojai.

  GRIFS AG įsipareigoja nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, auginant savo darbuotojų žinias ir įgūdžius, veikloje taikant pažangius technologinius sprendimus, išlaikant aukštą organizacijos kultūrą bei užtikrinant etišką elgesį.

  Nuo 2010 m. UAB „GRIFS AG“ buvo įteiktas ISO 9001:2008 kokybės vadybos standarto reikalavimų laikymąsi veikloje patvirtinantis sertifikatas (įteikė sertifikavimo įstaiga „Bureau Veritas“, dokumento numeris LT0504Q).

  Bendrovės kokybės valdymo sistema yra grindžiama šiais principais:
  1. Įmonės kokybės vadybos sistemos tobulinimas yra nenutrūkstantis procesas.
  2. Užtikrinti patogias sąlygas įmonės klientams, darbuotojams ir tretiesiems asmenims pateikti atsiliepimus, pasiūlymus ir skundus apie bendrovę.
  3. Įmonės darbuotojams sudaryti sąlygas užduotis atlikti kvalifikuotai ir nepriekaištingai. Taip pat suteikti darbuotojams galimybę kelti ir tobulinti kvalifikaciją ir profesinius įgūdžius.
  4. Skatinti ir remti kiekvieno darbuotojo pastangas teikiant pasiūlymus gerinti kokybės vadybos sistemą.
  5. Nuolat skatinti naujoves ir pažangių technologių plėtrą bendrovės veikloje.
  6. Skatinti etišką, profesionalų ir glaudų bendradarbiavimą tarp įmonės darbuotojų, tarp bendrovės ir klientų, partnerių bei trečiųjų asmenų.

   

  Tapkite saugios bendruomenės dalimi, susisiekite su GRIFS AG atstovu

   

   →Grįžti į titulinį puslapį

   

   

   

   

   

  Gaukite pasiūlymą!

  Nurodykite pageidaujamą paslaugą:

  Nurodykite objekto tipą:

  Nurodykite savo kontaktinius duomenis

  Sėkmingai išsiųsta.
  Įveskite duomenis.